Logo UMiG Czarne
Powróć do: Dla Mieszkańca

Mobilny Urzędnik

 

NOWA USŁUGA DLA MIESZKAŃCÓW

MOBILNY URZĘDNIK

 

Urząd Miasta i Gminy Czarne rozpoczął świadczenie nowej usługi dla mieszkańców Gminy Czarne, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia
w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta
i Gminy Czarne.


"Mobilny Urzędnik" to upoważniony pracownik, który przeprowadza czynności urzędowe poza siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Czarne, najczęściej w miejscu zamieszkania mieszkańca.

Kto może skorzystać?


Uprawnionymi do korzystania z usługi "Mobilnego Urzędnika" są mieszkańcy gminy powyżej 65 roku życia i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne. Dodatkowym warunkiem bezpośredniej pomocy i wsparcia pracownika Urzędu Miasta i Gminy jest obiektywny brak możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie - brak możliwości wsparcia i pomocy osób najbliższych oraz udzielenia pełnomocnictwa.


Chęć skorzystania ze wsparcia „Mobilnego Urzędnika” należy każdorazowo zgłosić mailowo do sekretariatu Urzędu sekretariat@czarne.pl  lub telefonicznie: pod numer telefonu 59 83 32 076 w dni funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Zgłoszenia powinny zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, adres, przedmiot usługi
i kontaktowy numer telefonu.

Wyjazdy do klienta realizowane będą w każdą roboczą środę w godz. 10:00-14:00,
po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu z osobą zainteresowaną. Katalog spraw możliwych do zrealizowania w trybie mobilnym, określony jest w regulaminie.

Usługa "Mobilny Urzędnik" świadczona jest nieodpłatnie i wyłącznie na zgłoszenie.

 

 Regulamin realizacji usług.pdf