Logo UMiG Czarne

Wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ocena 0/5

Gmina Czarne  informuje, że zostanie  przeprowadzona wzmożona weryfikacja deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działanie ma na celu ujawnienie tych mieszkańców, którzy nie podali rzetelnych informacji, m.in. nie uwzględnili wszystkich osób  mieszkających w danej nieruchomości. Trzeba zaznaczyć, że za wywóz odpadów mieszkańców niezarejestrowanych w systemie płaci Gmina, czyli niestety my wszyscy.

Weryfikacja zgodności złożonych deklaracji odbywać się będzie  na podstawie danych zgromadzonych przez tut. urząd, jednostki podległe oraz inne jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne. Sprawdzana będzie  zgodność podanej w deklaracji liczby osób z faktyczną ilością mieszkańców zamieszkujących na danej posesji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właścicieli nieruchomości, wzywa się mieszkańców do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do czasu wezwania mieszkańcy nieruchomości mogą złożyć korektę dotychczasowej deklaracji w tut. urzędzie bądź u zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, wykazując rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących. Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z naliczeniem zaległości (do lat pięciu). Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, pok. nr 26 lub telefonicznie pod numerem 530767336.

Podstawa prawna:  art. 6m ust.1, art. 6o ust.1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469).

Wzmożona weryfikacja deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności