Logo UMiG Czarne

Poradnictwo Rodzinne

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

Udzielenie pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym: dzieciom, rodzinom, osoba starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego

Tel. 59 83 45 147

Fax 83 45 147

http://www.pcprczluchow.pl/

 

pcprczluchow@gmail.com

Poniedziałek - piątek:

7.15 - 15.15

ul. Wojska Polskiego 5

77-300 Człuchów

2.

Punkt Interwencji Kryzysowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

 

Pomoc psychologiczna i prawna osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Pomoc pedagogiczna w zakresie wychowania seksualnego (Dla dzieci i młodzieży)

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego

Tel. 59 83 45 147

Fax 83 45 147

 

http://www.pcprczluchow.pl/

 

pcprczluchow@gmail.com

Poniedziałek - piątek:

7.15 - 15.15

 

 

 

 

 

ul. Wojska Polskiego 5

77-300 Człuchów

 

 

 

 

 

3.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Człuchowie

Pomoc psychologiczna i prawna osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Pomoc pedagogiczna w zakresie wychowania seksualnego (Dla dzieci i młodzieży)

poradnia@ppp.czluchow.org.pl

Tel. 59 83 41 133

poradnia@ppp.czluchow.org.pl

Poniedziałek - piątek:

7.00 – 17.00

ul. Szczecińska 20

77-300 Człuchów