Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
pochmurno
15°C

Projekty i dofinansowania

Sprawozdanie z realizacji projektu
pn. ”Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B”  w Czarnem ” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta realizowany w ramach umowy o dofinasowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00  z dnia 18.12.2017r. - stan na dzień 01.12.2019r.
– Instrument elastyczności

Zadania 7.
Otwarte konkursy ofert na zadanie publiczne z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanego w 2019 r. w ramach Zadania 7. Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B”  w Czarnem” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe  przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta w ramach instrumentu elastyczności.


Cele szczegółowe zadania:
· umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących  na rzecz społeczności lokalnych;
· zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie przestrzeni w Gminie Czarne;
· umocnienie w społeczności świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
· poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czarne poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.
 
I otwarty konkurs ofert „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7. ”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Alei Św. Józefa w Czarnem”Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania publicznego „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Alei Św. Józefa w Czarnem” dotyczyła następujących działań:
1)   Przygotowanie terenu oraz zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów do wykonania zadania.
2)   Zakupu 774 szt. roślinności.
3)   Wykonanie usługi szkolenia jednodniowego dla 20 uczestników zadania.
4)   Posadzenie zakupionej roślinności zgodnie z koncepcją zagospodarowania zieleni.
5)   Zorganizowane pikniku dla uczestników zadania wraz z poczęstunkiem na zakończenie realizacji zadania.

II otwarty konkurs ofert – „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7. ”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: „Zagospodarowanie zielenie przy ulicy Mickiewicza – Plac zabaw” Zadanie zostało zrealizowane.


Realizacja zadania publicznego „Zagospodarowania zieleni przy ulicy Mickiewicza - Plac zabaw” dotyczyła następujących działań:
1)   Przygotowanie terenu i materiałów do wykonania zadania.
2)   Zakupu 54 szt. roślinności.
3)   Warsztatów integracyjnych w formie praktycznego szkolenia związanego z nasadzeniami dla 5 osób.

III otwarty Konkurs ofert - „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7. ”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: „Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Ciasnej – Siłownia” – Zadanie zostało zrealizowane.


Realizacja zadania publicznego „Zagospodarowania zieleni przy ulicy Ciasnej – Siłownia” dotyczyła następujących działań:
1)     Przygotowanie terenu i materiałów do wykonania zadania.
2)     Zakupu 139 szt. roślinności.
3)     Warsztaty integracyjne w formie praktycznego szkolenia związanego z nasadzeniami dla 5 osób.

IV otwarty konkurs ofert - „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7. ”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: „Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Podmurnej” -Zadanie zostało zrealizowane.


Realizacja zadania publicznego „Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Podmurnej” dotyczyła następujących działań:
1.    Zagospodarowania zieleni przy ulicy  Podmurnej w tym:
1)    Przygotowanie terenu i materiałów do wykonania zadania.
2)    Zakupu 382 szt. roślinności.
3)    Warsztaty integracyjne w formie praktycznego szkolenia związanego z nasadzeniem dla 5 osób.
4)   Przeprowadzenie warsztatów literacko-graficznych: „Moje Czarne za 20 lat” w formie  zajęć warsztatowych.
5)   Wykonanie i zamontowanie tablic na terenie rewitalizowanym przy ulicy Podmurnej.


Sprawozdanie z realizacji projektu

pn. ”Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B”    w Czarnem ” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta realizowany w ramach umowy o dofinasowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. - stan na dzień 30.09.2019r. 

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej na zdegradowanych obszarach. Projekt obejmuje obszar rewitalizacyjny o pow. 14,08 ha i składa się z następujących zadań: 

Zadanie 1.

Przebudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem. Stan realizacja zadania – zakończone.

Zadanie 2.

Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem. Stan realizacja zadania – zakończone.

Zadanie 3.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ul. Mickiewicza i Ciasnej. Stan realizacja zadania – w trakcie.

Zadanie 4.

Przebudowa Placu Wolności. Stan realizacji zadania – w trakcie.

Zadanie 5.

Remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicy Zamkowej, Mickiewicza i Cichej wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia. Stan realizacja zadania – zakończone.

Zadanie 6.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicach Zamkowej i Podmurnej. Stan realizacji zadania – w trakcie.

Zadania 7.

"Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń–otwarty konkurs ofert" w ramach instrumentu elastyczności.

W ramach realizacji zadania ogłoszono już jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2019” pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Alei Św. Józefa w Czarnem”. Zadanie zostało zrealizowane.

II otwarty konkurs ofert – „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7.”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: Zagospodarowanie zielenie przy ulicy Mickiewicza – Plac zabaw – składanie ofert do 23.10.2019r.

III otwarty Konkurs ofert - „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7.”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Ciasnej – Siłownia – składanie ofert do 23.10.2019r.

IV otwarty konkurs ofert - „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w zakresie Zadania 7.”Wspólnie tworzymy naszą przestrzeń – otwarty konkurs ofert na realizację zadań związanych z rewitalizacją obszaru „B” w Czarnem” w tym: Zagospodarowanie zieleni przy ulicy Podmurnej – składanie ofert do 23.10.2019r.Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: " Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) oraz powołaniu Komisji d/s wyboru Partnera projektu.


Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowości Czarne przy ul Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa


Zapraszamy do wzięcia udziału

w konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni w Czarnem - ul. Ciasna i przy skrzyżowaniu dwóch ulic ul. Mickiewicza i Kościelna

Zarządzenie nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelna

Koncepcja zagospodarowania zieleni - siłownia plenerowa

Koncepcja zagospodarowania zieleni przy placu zabaw

Uchwała nr 0007.55.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 


Uchwała Nr 0007.51.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 - http://bip.czarne.pl/dokumenty/4428.

Opracowany program współfinasowany jest  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 


Zapraszamy do wzięcia udziału

 w konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023”, który stanowi podstawowy instrument zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w gminie.

Głównym celem rewitalizacji jest przezwyciężenie negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonym obszarze w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Dzięki wspólnemu działaniu możliwa będzie poprawa jakości życia i pracy w gminie.

Program współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa


Zarządzanie Burmistrza Nr 0050.147.2018

Program rewitalizacji 2018

Formularz konsultacji 2018


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czarne!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Czarne do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu zebranie opinii na temat aktualnego stanu miasta i gminy oraz wytypowanie obszarów, które najbardziej wymagają działań rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety posłużą do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne.
Program ma na celu rozwiązanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawę jakości życia mieszkańców, odbudowę więzi lokalnych oraz przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 3 min.
Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią i oczekiwaniami.
Ankieta będzie dostępna do 24 września 2018 r. Wypełnij ankietę  online lub pobierz plik poniżej!
Ankietę wypełnioną w sposób tradycyjny (plik poniżej) należy złożyć w pok. nr 2  Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem

Burmistrz Czarnego
Piotr Zabrocki


Ankieta - pobierz plik ankiety

Zarządzenie Burmistrza NR 0050.58a.2018

Zarządzenie Burmistrza NR 0050.74a.2018


Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 18 grudnia 2017 roku Burmistrz Czarnego podpisał umowę na realizację Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem oraz Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci w Czarnem 

https://pomorskie.eu/-/rewitalizacja-za-251-mln-gdzie-zostana-wyremontowane-budynki-a-gdzie-powstana-parki-?redirect=https%3A%2F%2Fpomorskie.eu%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_q5DsxrcNoOJB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kwaZhSQjNNH6__column-2%26p_p_col_count%3D1

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rewitalizacja-takze-dla-mieszkancow-mniejszych-miast#

Artykuł  z  "Tygodnika Człuchowskiego" - 16.11.2017r.

Wizualizacja Plac Wolności

Wizualizacja teren za biblioteką_1

Wizualizacja teren za biblioteką_2

Wizualizacja teren za biblioteką_3

Wizualizacja Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci ul. Cicha

Wizualizacja Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci ul. Mickiewicza_1

Wizualizacja Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci ul. Mickiewicza_2


Gmina Czarne ma dla Państwa wspaniałą wiadomość

Zintegrowany wniosek o dofinansowanie działań rewitalizacyjnych na terenie Czarnego uzyskał wsparcie o łącznej wysokości 7,6 miliona złotych.

Idziemy w kierunku, żeby Nasze Miasto stało się wyjątkowym miejscem spędzania czasu wolnego dla mieszkańców jak i również osób przyjezdnych.

Będziemy realizować projekt wspólnie z udziałem wspólnot budynków ulic: Zamkowej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Mickiewicza 3, 5, 7, 9, 11 oraz Cichej 1 i 3, która przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej w tym podwórek, miejsc pomiędzy obiektami mieszkalnymi, przestrzeni wspólnych.

W ramach rewitalizacji zostanie przebudowany Plac Wolności, który stanie się centrum miasta, który sprzyjać będzie integracji społecznej. Stanie się miejscem, gdzie można będzie realizować przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, animacyjnym, ukierunkowanym na integrację społeczną oraz utworzone zostanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dzieci w Czarnem w ramach, którego zostanie przebudowane mieszkanie oraz salka katechetyczna wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum przy ulicy Cichej 1 w Czarnem.


Lista projektów po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP - konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/17

Lista wniosków po rozpatrzeniu konkursu przez ZWP - konkurs nr RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17


Uchwała Nr 0007.39.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. Opracowany program współfinasowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.

Uchwała nr 0007.39.2017 

http://bip.czarne.pl/dokumenty/3565


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023" współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.

Protokół

Obwieszczenie Burmistrza Czarnego oraz podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023"

Obwieszczenie Burmistrza Czarnego

Opinia - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Odstąpienie od oceny - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

 


Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023  współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.


Do 9 czerwca br. potrwają w naszej gminie konsultacje społeczne, których przedmiotem jest zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących założeń projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023.

Uwagi do projektu uchwały, można składać na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną na adres promocja@czarne.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem  w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 3.

Więcej informacji: http://bip.czarne.pl/dokumenty/3488


Konkurs urbanistyczno-architektoniczny "Przebudowa przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej w Czarnem

Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2017r. - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3205

Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2017r. - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3368

Protokół

Ogłoszenie wyników - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3350


Konkurs urbanistyczno-architektoniczny "Przebudowa Placu Wolności w Czarnem"

Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2017r. - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3206

Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2017r. - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3368

Protokół

Ogłoszenie wyników - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3349


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla wspólnot mieszkaniowych głównie w obszarze ulic: Podmurna, Zamkowa, Cicha, Mickiewicza i Plac Wolności  http://bip.czarne.pl/dokumenty/3329 - uchylone


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla Wspólnoty Mieszkaniowej i Kościoła Katolickiego głównie w obszarze ulicy Cichej i Mickiewicza http://bip.czarne.pl/dokumenty/3331 - uchylone


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem , planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2.Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarami metropolitarnym Trójmiasta

Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2017r. - http://bip.czarne.pl/dokumenty/3355

Informacja


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu którego celem jest wyłonienie partnerów osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zainteresowanych wspólnym przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem”, zwanego dalej „projektem”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 6.2.2 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017 BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 9 MARCA 2017R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO DLA OBSZARU REWITALIZACJI "B" W CZARNEM, PLANOWANEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA I DZIAŁANIE 6.2 USŁUGI SPOŁECZNE PODDZIAŁANIE 6.2.2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ( PROJEKT ZINTEGROWANY) ORAZ POWOŁANIA KOMISJI D/S WYBORU PARTERÓW PROJEKTU.

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Informacja


Ogłoszenie wyników konkursu otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinasowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja i Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (Projekt zintegrowany)


W dniu 23-24 maja 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu rewitalizacji realizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Czarne” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa. W ramach szkolenia grupa 15 uczestników wzbogaciła wiedzę
z zakresu rewitalizacji oraz przygotowania programów rewitalizacji.


23 marca 2016 roku została podpisana umowa Nr POPT/11/15 pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Czarne na realizację projektu „Lokalny Program Rewitalizacji”. Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 109 350,00zł

Dotacja na realizację Projektu wynosi: 98 415,00zł

   

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.