Logo UMiG Czarne

Poradnictwo z zakresu Interwencji Kryzysowej

1.

Centralne zarządzanie kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego

Całodobowy dyżur: 22 361 69 00

dyzurny@rcb.gov.pl

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe

poczta@rcb.gov.pl

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych