Logo UMiG Czarne

Poradnictwo z zakresu Pomocy Społecznej

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

Udzielenie pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym: dzieciom, rodzinom, osoba starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

Mieszkańcy powiatu człuchowskiego

Tel. 59 83 45 147

Fax 83 45 147

http://www.pcprczluchow.pl/

pcprczluchow@gmail.com

Poniedziałek - piątek:

7.15 - 15.15

ul. Wojska Polskiego 5

77-300 Człuchów

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu miasta Człuchów

Tel. 59 83 42 409
Fax 59 83 44 321

mops_czluchow1@wp.pl

http://www.mopsczluchow.org.pl/

poniedziałek od 7.00 -15.30
wtorek – czwartek

7.00 -15.00
piątek od 
7.00-14.30

ul. Średnia 14

77-300 Człuchów

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z terenu gminy Człuchów

Tel. 59 83 43 796

Fax 59 83 43 796

gminnyosrodekpomocyspolecznej@neostrada.pl

http://gopsczluchow.neostrada.pl/

Poniedziałek – piątek:

7.15 - 15.00

ul. Plantowa 28

77-300 Człuchów

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Mieszkańcy Gminy Rzeczenica

Tel. 59 83 31 776

Faks 59 83 31 776

gops-rzeczenica@wp.pl

www.rzeczenica.gopsinfo.p

Poniedziałek:8.00-16.00

wtorek-piątek: 7.15-15.15.

ul. Człuchowska 11

77-304 Rzeczenica

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Czarnem

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Mieszkańcy Miasta i Gminy w Czarnem

Tel. 59 83 32 081

 

pomoc@opsczarne.pl

http://www.ops.czarne.pl/

Poniedziałek- piątek

7.30 - 15.30

ul. Leśna 4

77-330 Czarne

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Mieszkańcy Gminy Przechlewo

Tel. 59 83 34 557

Faks 59 83 34 604

gops@przechlewo.pl

http://www.przechlewo.gopsinfo.pl/

Poniedziałek- Piątek

7:30 - godziny 15:30

ul. Szkolna 4
77-320 Przechlewo

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczała

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Mieszkańcy Gminy Koczała

Tel. 59 85 74 430

gopskoczala@poczta.internetdsl.pl

http://www.koczala.naszops.pl

Poniedziałek- Piątek

7.00 - 15.00

ul. Zielona 2
77-220 Koczała

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej

Mieszkańcy Miasta i Gminy Debrzno

Tel./fax: 59 83 35 439

59 83 35 632

Tel. kom.793 216 107

ops_debrzno@wp.pl

http://www.ops-debrzno.pl/

Poniedziałek- Piątek

7.00 - 15.00

ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno