Logo UMiG Czarne

Poradnictwo z zakresu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

1.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

Schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej bez skierowania, bez względu na dochód, pobyt w placówce może trwać do 3 miesięcy. Ośrodek zapewnia: pomieszczenie do spania, pokój dzienny, miejsce zabaw dla dzieci, pomieszczenie do nauki, łazienkę, kuchnię, pomieszczenie do prania i suszenia, ponadto: pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, medyczna konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc ( na prośbę ofiar )

Mieszkańców Powiatu Człuchowskiego

Tel. 52 554 00 45

dyżur całodobowy pod nr telefonu

664 721 527

 

sow@tuchola.pl

 

Poniedziałku – piątku

8.00 – 18.00

dyżur całodobowy pod
nr telefonu 664 721 527

 

ul. Przemysłowa 6

89-500 Tuchola

 

2.

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska linia”

Wsparcie-pomoc psychologiczna, -informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

 

Tel. 800 120 002

Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia

Poniedziałek – sobota

8.00 -22.00

niedziele i święta

godz. 8.00-16.00

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-32 Warszawa