Logo UMiG Czarne
Powróć do: Ochrona Środowiska

Punkt Informacyjny

Gmina Czarne udziela informacji w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków dotyczących dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest prowadzony jest w trybie ciągłym uwzględniającym terminy złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dodatkowych informacji udziela p.Joanna Kosowska

  • mail:  jkosowska@czarne.pl

  • tel: 598332078 (wew. 24)