Logo UMiG Czarne

Stowarzyszenie z Otwartym Sercem

"Stowarzyszenie Z Otwartym Sercem w Czarnem realizuje jako partner Projekt pt. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Projekt jest współfinansowany przez: 85% Unia Europejska 10% Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 5% Gmina Czarne i Rzeczenica. Projekt rozpoczął od stycznia 2021 roku i kończy 28 lutego 2023 roku. Stowarzyszenie Z Otwartym Sercem realizuje Wsparcie rodzin w zakresie seniorów z terenu Miasta i Gminy Czarne."

Link  do strony Internetowej: https://stowarzyszeniezotwartymsercem.pl/

logo02