Logo UMiG Czarne
Powróć do: Czyste Powietrze

Zmiana administratora danych osobowych

UWAGA! Zmiana Administratora Danych Osobowych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze
Na początku października Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawarły umowę o współadministrowanie danymi  osobowymi w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Od tego momentu administratorami danych osobowych osób ubiegających się o dofinansowanie i beneficjentów w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” są zarówno WFOŚiGW w Gdańsku, jak i NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów wyżej wymienionych Współadministratorów.

WFOŚiGW w Gdańsku, celem zapoznania się z ich treścią, przekazuje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

-„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:  wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym  współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna)  w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” – zobacz

– Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego” – zobacz