Logo UMiG Czarne
Powróć do: Gospodarka Odpadami

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00

Pracownik PSZOK: Franciszek Karczyński tel. 531 956 935

 

W poniedziałek od 7.00do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami urzędu.

Osoby do kontaktu: Agata Kubik 530 767 336, Marek Szoska 530 767 337,