Logo UMiG Czarne
Powróć do: Dla Mieszkańca

Organizacje Pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Czarne:

1. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe

2. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego

3. Uczniowski Klub Sportowy CHAMPION CZARNE

4. Uczniowski Klub Sportowy DEBIUTANT Wyczechy

5. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne

6. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy

7. Ludowy Zespół Sportowy „Skra” Bińcze

8. Stowarzyszenie „Krzemień” Krzemieniewo

9. Klub Karate KYOKUSHIN Czarne

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo

11. Stowarzyszenie „MÓJ ŚWIAT”

12. Stowarzyszenie „Inspiracja”

13. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa” im. Jana Pawła II w  Czarnem

14. Stowarzyszenie Mniejszości Ukraińskiej i jej Sympatyków „SMEREKA”

15. Stowarzyszenie z Otwartym Sercem

16. Stowarzyszenie „Brygada Inki”

17. Strzeleckie Bractwo Kurkowe

18. Stowarzyszenie „EKO-BARĆ 1954r.”

19. OSP Czarne

20. OSP Bińcze

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu

22. Koło Gospodyń Wiejskich w Nadziejewie

23. Koło Gospodyń Wiejskich w Domisławiu

24. Koło Gospodyń Wiejskich w Wyczechach

25. Koło Gospodyń Wiejskich w Sierpowie

26. Koło Gospodyń Wiejskich w Bińczu 

27. Koło Gospodyń Wiejskich w Raciniewie

28. Koło Gospodyń Wiejskich w Kijnie

Na terenie Miasta i Gminy Czarne działają także Terenowe Oddziały Stowarzyszeń i Klubów:
1. Oddział Wojskowego Koła PTTK Husaria
2. Powiatowy Związek Niewidomych w Człuchowie koło w Czarnem
3. Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Czarnem
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Czarnem
5. Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnem
6. Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe im. Obrońców Pokoju w Czarnem
7. PZHGP Chojnice - Człuchów oddział Czarne
8. Polski Związek Wędkarski koło Czarne